Julklappar

Studerande vid Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio samlade in och överräckte julklappar. Föreningen Lähimmäisyhdistys och Sion-församlingen emottog ett hundratal klappar som kommer att delas ut till familjer, barn, ungdomar eller åldringar.God jul.

Debatt-tävling vid VG

18.11 ordnades den österbottniska delfinalen vid VG. 7 skolor tävlade om att få representera Österbotten i den nationella finalen. SU och FSS arrangerade tävlingen i VG:s festsal. Laget från Kristinestads gymnasium segrade, grattis. I Vasa gymnasiums lag deltog Jessica Hellqvist, Casper Loo och Richard Petrascu.

Uniworld day

På FN-dagen proklamerades åter att campus Lykeion är diskrimineringsfritt område. Alla studerande i åk 1 samlades i matsalen för att delta i deklarationen. Under dagen deltog studerande i olika stationer. Många kulturer blev bekanta.

Vecka 17 våren 2020 ordnas en projektvecka för studerande.

Vecka 17 arrangeras resor och olika projekt. Studerande kan välja mellan olika teman. Åk 1 åker bl.a. till Helsingfors, deltar i temadagen Future Fun och bekantar sig med arbetslivet. Studerande i åk 2 får välja mellan olika projekt. Alla projekt innehåller även en resa. Resmålen är Berlin, Bryssel, Örnskjöldsvik och Ylläs.Annika och Anne informerar