Three seas – one planet

Följ gärna vårt Erasmusprojekt Three seas – one planet på Instagram. Länk: https://www.instagram.com/3_seas_one_planet/

Projektet handlar om hav och vatten och är ett samarbetsprojekt mellan Vasa gymnasium, en skola på Korsika och en skola på Azorerna.

Första projektresan går till Korsika 1-8 oktober 2023 då de tre skolorna träffas för första gången.