Vatten från Kyroälv

Idag fick studerande i sciencegruppen själva prova på att rena Kyröälvs vatten. Efter en flockulering analyserades vattnet mha, ett färgtest, UV-

ljusets absorbans samt spridning och ledningsförmåga. Vi tackar VAMK samt Eija Iivari för en mycket välplanerad och intressant laboration.