Hallå Vaasa!

Idag bestämde 9 pojkar från VG dricksvattnet hårdhet tillsammans med 10 studerande från Lyska. Vi laborerade i blandade grupper utgående från en labbbeskrivning där varannan sida var på svenska och varannan på svenska. Samtliga studerande jobbade seriöst och fördomsfritt med totalt främmande gruppmedlemmar. Stolt över ungdomarna!

Från cirkulär ekonomi till inhalatorer

Sista veckan av sciencekursen avslutades med ett studiebesök till Novia samt en gäst från Central apoteket.

Forskarna från tekniken berättade om bla bakteriers inverkan på jordmånen, hur vi kan ta tillvara fosfor , biogödsel, sjuka hus , cirkulärekonomi och alger. De lyfte fram viktiga kompetenser i deras arbete samt att vägen fram till yrket kan se mycket olika ut. Det viktigaste är att man vågar prova på och tar vara på chanser. Vi fick ta del av 5 mycket olika vägar till forskaryrket.

Farmaceut Karina Skoglund presenterade olika typer av mediciner, deras uppbyggnad samt samverkan. Vi diskuterade även doser, biverkningar och mediciner i olika aggregationstillstånd. Vi fick testa flera olika astmainhalatorer samt prova på att injicera insulin i en apelsin. Därtill berättade hon inspirerande om farmaceutens samt apotekarens arbetsuppgifter samt utbildning.

Vatten från Kyroälv

Idag fick studerande i sciencegruppen själva prova på att rena Kyröälvs vatten. Efter en flockulering analyserades vattnet mha, ett färgtest, UV-

ljusets absorbans samt spridning och ledningsförmåga. Vi tackar VAMK samt Eija Iivari för en mycket välplanerad och intressant laboration.

Studiebesök

Idag besökte sciencegruppen Påttska reningsverket. Vi fick ta del av vattenreningens olika skeden. Intressant besök!

SE i kemi skrivs digitalt

I morgon skrivs det första matematiska ämnet digitalt och det är kemi. Nästa vecka är det dags för fysik. Matematiken är sist ute och digitaliseras först på våren.

På Vasa gymnasium har vi sex glada och digitalt duktiga flickor som med stort mod har tagit sig an morgondagens utmaning.

Flickorna växlar vant mellan matematikeditorn, Libre Office, Geogebra, Marvin (här ritar vi molekyler) samt olika ritprogram och CAS-räknaren. Mha flera skärmdumpar bygger de upp sina lösningar.

Vi önskar kemisterna och alla andra VG studerande lycka till i morgondagens skrivning, Real 1.