Uniworld day

På FN-dagen proklamerades åter att campus Lykeion är diskrimineringsfritt område. Alla studerande i åk 1 samlades i matsalen för att delta i deklarationen. Under dagen deltog studerande i olika stationer. Många kulturer blev bekanta.