Dagsverke ordnas 20 januari

Jaana Ahola informerade om verksamheten vid Vasa centralsjukhus barnavdelning och Carl von Walzel om dagsverket.Detta år stöder vi barnavdelningen med våra dagsverkspengar.