Erasmushälsningar i februari

Think global – act local.

Creating green spaces in our schools facing the challenges of climate change.

Hej!

Varma hälsningar från Korsika-gruppen!

Vårt ERASMUS+ projekt ”Think Global –Act Local: Creating green spaces in our schools facing the challenges of climate change” som fick sin start i höstas, börjar nu ha hittat sina former.

På grund av rådande Coronarestriktioner och de perioder av distansstudier som vi haft, hölls vår inledande träff på Teams i först början av november 2020. Vår projektgrupp består av 18 studerande från årskurs ett och två, sexton flickor och två pojkar. Handledande lärare är Nina Nykvist, Anki Sandvik och Johanna Nygård-Sandelin.

Vårt mål med projektet är att lära oss mer om klimatförändringen och dess effekter i våra regioner – hos oss i Österbotten, med subpolärt- tempererat klimat och på Korsika med medelhavsklimat. I projektet ingår även en veckas vistelser i familjer i båda länderna. Ursprungligen var dessa inplanerade till oktober 2020 och april 2021, men sen kom Coronan och ställde till det. När och om vi kommer att kunna genomföra våra planer på att resa är ännu oklart, men vi hoppas att det ska bli möjligt, eventuellt under hösten 2021 och vintern 2022. Vi får lov att återkomma närmare till detta. Kostnaderna för resor och uppehälle täcks av projektet.

Vi träffades första gången i skolan i slutet av november och inledde då på franskt vis med croissanter, juice och choklad.

Inledningsvis bekantade vi oss med våra korsikanska vänner genom att dela information om typiska växter som finns i våra respektive regioner. Ungdomarna har också hittat varandra via sociala medier och tagit kontakt t ex via Instagram.

Vi samarbetar på Twinspace, en virtuell plattform som EU tillhandahåller. Vi har också träffats och bekantat oss varandra via videokonferens.

Vårterminen inleddes med att titta på dokumentärfilmer som skildrar klimatförändringen ur olika perspektiv och i små grupper reflektera kring det vi lärt oss om klimatförändringen av filmernas budskap. Våra tankar har vi delat med varandra i en Padlet på Twinspace.

Som en del av projektet har vi som mål att inleda arbetet med att få Grön Flagg-certifiering till vårt skolcampus. Vi fick i slutet av januari en presentation av projektet och vad det innebär att gå med i Grön Flagg nätverket, och idéer för hur vi ska gå vidare. Vi ska inleda med en kartläggning och sedan göra upp en handlingsplan för ett år framöver.

Vårt mål är att bli certifierade och kunna hissa den gröna flaggan som en del av projektets slutresultat. På så sätt blir vårt campus en grön miljö. Vi har också planer på att skapa en grön vägg eller en köksträdgård någonstans i vårt campus, för att få in det gröna på ett konkret och användbart sätt.

 

 

 

 

 

Ett steg mot djupare insikt i hur vi kan jobba för hållbarhet på olika plan är att bekanta oss med FNs

Agenda 2030 och klimatmålen som finns med där. Under våren  ska vi också se närmare på olika exempel på hur man jobbar med detta i våra respektive regioner.

Nu under våren ska vi också skapa en gemensam logo för vårt projekt och igen träffas virtuellt i mindre grupper och berätta om vårt arbete på varsitt håll. Vi håller er underrättade om hur projektet framskrider!

 

Med vänlig hälsning,

Projektgruppen