Höstterminen inleds

Höstterminen inleds torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 8.30.

Studerande i åk 1 samlas i matsalen på våning 1, och går klassvis till festsalen. Övriga studerande går direkt till festsalen.

Från och med fredagen den 14 augusti har vi undervisning enligt schema.

Rosor till studenterna

Vårens studentdimission är virtuell och studenterna befinner sig i sina hem.

Blomförsändelser riktas till studenternas hem.

Tack!

Krokodilens styrelse 2019-2020

Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.

Styrelsen:

Gun-Lis Hellqvist, 3 B, ordförande
Annika Paloheimo, 1 B, viceordförande
Pekka Palola, 2 A, kassör
Nina Fjellström, 3 C, sekreterare
Susanne Hautamäki, 2 B
Anette Nygård-Dal, 3 A
Anu Österblad, 1 C
Marica Lassus, 1 A
Anki Sandvik, lärarrepresentant

Välkommen på infokväll

Bästa vårdnadshavare i åk 9

Välkommen på INFOKVÄLL till Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27,

onsdagen den 23.1.2019 kl. 18.30 i skolans matsal.

Ingång via innergården.

-allmän info om gymnasiestudier
-allmän info om Vasa gymnasium
-träff med ämneslärare och studerande
-rundvandring i huset
-kaffeservering