Höstterminen inleds

Höstterminen inleds torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 8.30.

Studerande i åk 1 samlas i matsalen på våning 1, och går klassvis till festsalen.

 

Årskurs  2 och 3 samlas i matsalen enligt tidtabell på Wilma.

Från och med fredagen den 14 augusti har vi undervisning enligt schema.

Rosor till studenterna

Vårens studentdimission är virtuell och studenterna befinner sig i sina hem.

Blomförsändelser riktas till studenternas hem.

Tack!

Krokodilens styrelse 2019-2020

Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.

Styrelsen:

Gun-Lis Hellqvist, 3 B, ordförande
Annika Paloheimo, 1 B, viceordförande
Pekka Palola, 2 A, kassör
Nina Fjellström, 3 C, sekreterare
Susanne Hautamäki, 2 B
Anette Nygård-Dal, 3 A
Anu Österblad, 1 C
Marica Lassus, 1 A
Anki Sandvik, lärarrepresentant

Välkommen på infokväll

Bästa vårdnadshavare i åk 9

Välkommen på INFOKVÄLL till Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27,

onsdagen den 23.1.2019 kl. 18.30 i skolans matsal.

Ingång via innergården.

-allmän info om gymnasiestudier
-allmän info om Vasa gymnasium
-träff med ämneslärare och studerande
-rundvandring i huset
-kaffeservering