Krokodilens styrelse 2019-2020

Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf.

Styrelsen:

Gun-Lis Hellqvist, 3 B, ordförande
Annika Paloheimo, 1 B, viceordförande
Pekka Palola, 2 A, kassör
Nina Fjellström, 3 C, sekreterare
Susanne Hautamäki, 2 B
Anette Nygård-Dal, 3 A
Anu Österblad, 1 C
Marica Lassus, 1 A
Anki Sandvik, lärarrepresentant

Välkommen på infokväll

Bästa vårdnadshavare i åk 9

Välkommen på INFOKVÄLL till Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27,

onsdagen den 23.1.2019 kl. 18.30 i skolans matsal.

Ingång via innergården.

-allmän info om gymnasiestudier
-allmän info om Vasa gymnasium
-träff med ämneslärare och studerande
-rundvandring i huset
-kaffeservering

 

Välkommen på föräldramöte

Vi önskar Er välkomna till vårt föräldramöete för vårdnadshavare i åk 1 onsdagen den 5 september 2018 kl. 18.30.

Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27, ingång via innergården.

Program:

Kaffeservering i matsalen

Allmänt om Vasa gymnasium/aktualiteter, rektor Anne Levonen

Hur studerar man på gymnasiet, studiehandledare Marita Backlund

Studerandevård och idrott, biträdande rektor Tomas Brännkärr

Samling i egna grupper med respektive grupphandledare

Rundvandring i skolan vid behov

Om Ni önskar träffa någon skild ämneslärare, ber vi Er meddela om detta på förhand, till respektive grupphandledare via Wilma eller per e-post fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi, senast 3.9.18.

Välkomna!

Annika Lindgrén, grupphandledare 1a

Kenneth Åberg, grupphandledare 1b

Anne Levonen, rektor

Antagna till Vasa gymnasium hösten 2018

 

Totalt antagna 56 nya studerande, nedan 48 som tillåter publicering på Internet, därtill kommer 8 studerande som inte tillåter publicering av namn.

Aaltonen Fanni, Bergfolk Jesper, Boot Elliot, Byskata Samu, Crotts Karl, Dahlström Wilma, Ehrström Elin,  Ekman Benjamin, Fant Hannes, Finnilä-Broman Edda, Foxell Ida, Fredman Cassandra, Hautamäki David, Hjort Max, Holm Alicia, Häggblom Annabell, Kesti Filip, Klaavu Emil, Kulju Robin, Kuokkala, Viivi, Kärkkäinen Oliver, Lerstrand Rasmus, Lindfors Linus, Loo Casper,  Lundberg Albin, Långström Josefina, Lähde Salla, Lähteenmäki Emma, Löfholm Ronja, Neovius Nicolina, Nyman Helga, Nyman Nora, Palola Martta, Pellas Elin, Peltonen Nellie, Peurala Aurora, Puhakainen Auriina, Puisto Emilia, Rantala Wiljam, Rimpilä Rasmus, Rinta-Jouppi Heidi, Rönn Emil, Savioja Anthony, Snellman Emilia, Valencia Martinez Florence, Wentjärvi Oskar, von Walzel Carl, Österblad Jenna.

Alla antagna kommer att få brev hem med information om hur studieplatsen antas.

Ev. frågor riktas till rektor Anne Levonen, tfn. 040-5666 301.