Det händer mycket i period 2

5.10 Franskt cafe i elvkårsrummet9.10 Hela skolan på ”Gambämark”10.10 Dagsverke12.10 Lyska LANVecka 42 höstlov24.10 Temadagen Uniworld day1.11 Halloween/mem-dagen6.11 Svenska dagen7.11 Val till ungdomsfullmäktige12.11 Energi-dagen19.11 Debatt-tävling20-28.11 Tentvecka