UNGDOMSFULLMÄKTIGEVAL I VASA

Från Vasa gymnasium två kandidater i valet, Isac Sjövall och Carl von Walzel. Kom ihåg att rösta i valet 7.11.