Från cirkulär ekonomi till inhalatorer

Sista veckan av sciencekursen avslutades med ett studiebesök till Novia samt en gäst från Central apoteket.

Forskarna från tekniken berättade om bla bakteriers inverkan på jordmånen, hur vi kan ta tillvara fosfor , biogödsel, sjuka hus , cirkulärekonomi och alger. De lyfte fram viktiga kompetenser i deras arbete samt att vägen fram till yrket kan se mycket olika ut. Det viktigaste är att man vågar prova på och tar vara på chanser. Vi fick ta del av 5 mycket olika vägar till forskaryrket.

Farmaceut Karina Skoglund presenterade olika typer av mediciner, deras uppbyggnad samt samverkan. Vi diskuterade även doser, biverkningar och mediciner i olika aggregationstillstånd. Vi fick testa flera olika astmainhalatorer samt prova på att injicera insulin i en apelsin. Därtill berättade hon inspirerande om farmaceutens samt apotekarens arbetsuppgifter samt utbildning.

Uppsatstävlingens prisutdelning

Daniel Mitts läste upp sin uppsats i stadshuset inför en publik som var samlad till försvarsgillets januarimöte, 27.1.19. Daniels uppsats valdes till uppsatstävlingens bästa bidrag bland alla insända texter från flera olika skolor i Vasa.

Välkommen på infokväll

Bästa vårdnadshavare i åk 9

Välkommen på INFOKVÄLL till Vasa gymnasium, Kyrkoesplanaden 27,

onsdagen den 23.1.2019 kl. 18.30 i skolans matsal.

Ingång via innergården.

-allmän info om gymnasiestudier
-allmän info om Vasa gymnasium
-träff med ämneslärare och studerande
-rundvandring i huset
-kaffeservering