Personal

Lärarna nås per epost -fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Största delen av lärarkåren är gemensam med Vasa gymnasium

 

Överst fr.v.
Börje Ström (vaktmästare)
Åsa Löf (finska) tj.led. lå 16-17
Lena Valkeakari (kurator; VG)
Tom Ahlberg (matematik, kemi, fysik)
Mathias Eklund (hälsokunskap, gymnastik; VG )
Kenneth Åberg (kort matematik)
Tomas Brännkärr (tj, ledig; historia, samhällslära)
Sami Siekkinen (historia, samhällslära)
Ralf Andtbacka (modersmålet)

I mitten
Kim-Erik Berts (filosofi, matematik kombi)
Annika Lindgrén (religion, psykologi)
Anna Brännström (finska)
Karin Skjäl (modersmålet)
Ann-Caroline Björkholm (studiesekreterare)
Carita Orre (finska)
Ulrika Nabb (bildkonst)
Henna Lillhonga (lång matematik; VG)
Marita Backlund (modersmålet)
Anne Levonen, rektor

Längst fram fr. v.
Nina Nykvist (engelska)
Kerstin Weckström (musik)
Johanna Nygård-Sandelin (engelska, franska)
Anki Sandvik (biologi, geografi, hälsokunskap)
Maria Smeds (modersmålet, tyska)