Antagning av nya studerande inför läsåret 2024-2025

Inför läsåret 2024-2025 har Vasa svenska aftonläroverk beslutat följande:

Studerande som har för avsikt att avlägga hela gymnasiets lärokurs (heltidsstuderande)

 • sökande bör ha fyllt 18 år
 • sökande bör ha förmåga till självständigt arbete och självstyrning
 • sökande bör ha tillgång till dator och internetuppkoppling

Sökande som inte fyllt 18 år kan undantagsvis beviljas studierätt endast på grundad aledning som har samband med sökandes hälsotillstånd eller personliga livssituation. Varje ansökan av sökande under 18 år prövas enskilt av rektor.

Sökande med annat modersmål än svenska bör kunna uppvisa minst vitsord 3 i alla delar av YKI-språkprovet vilket motsvarar språkfärdighetsnivån B1 enligt europeiska referensramen för språk.

Nya studerande som har för avsikt att avlägga gymnasiets lärokurs antas endast i augusti. Antagningsbesked ges v. 32.

 

Studerande som är inskriven i ett daggymnasium och funderar på enskilda ämnesstudier vid Aftis:

 • Rådgör med studiehandledaren på din hemskola
 • Diskutera med rektor vid din hemskola om vem som står för kostnaderna för studierna och läromedel
 • Anmäl dig till studier via Aftis hemsida. Notera anmälningstiderna för varje period.
 • Information om anmälan finns här: LÄNK

 

Du som är inskriven i ett daggymnasium och funderar på att byta till Aftis:

 • Byte från daggymnasium till Aftis sker alltid enligt prövning.
 • Rådgör med studiehandledaren på din hemskola.
 • Kontakta biträdande rektor på Aftis.

Byte av skola föregås alltid med en prova på period medan du är inskriven i ditt nuvarande daggymnasium. Om byte till helstidsstuderande på Aftis blir aktuellt:

 • Be din studiehandledare / rektor om skiljebetyg
 • Be om att få din plan för studentexamen

Schema period 4

Period 4 inleds måndagen den 22 januari. Perioden startar med en kort infoträff på Teams kl. 16.30 (länken finns i inforummet i Moodle).

Höstens studentdimission

Vi gratulerar höstens studenter och bjuder in till höstens studentdimission och självständighetsfest

tisdagen den 5 december kl. 13.00 i skolans festsal, Kyrkoesplanaden 27.

Anmälan till studier period 3-5

Under perioderna 3-5 kan du endast anmäla dig som ämnesstuderande. Avgiften är 60€/studieavsnitt.

Anmälan till ämnesstudier i period 3 är öppen 9.10 – 10.11.23.

Anmälan till ämnesstudier i period 4 är öppen 11.12.23 – 5.1.2024.

Anmälan till ämnesstudier i period 5 är öppen 29.1-16.2.2024.

Nya heltidsstuderande (som har för avsikt att avlägga gymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamen) antas nästa gång inför höstterminen 2024.

Välkommen till ett nytt läsår

Läsåret 23-24 vid Vasa svenska aftonläroverk inleds måndagen den 28.8. 23 med en läsårs-kick off på Teams (länken hittar du i Moodle, i VSA Inforum för Aftis) kl. 16.00 – 17.00.

På programmet finns bl.a. presentation av lärarna och deras undervisningsämnen, information om läsåret och periodindelningen, hur man (som inskriven studerande) anmäler sig till studieavsnitten direkt i Moodle och annat som är aktuellt.

Jag önskar er alla en riktigt fin höst!

/Anca