Höstens studentdimission

Vi gratulerar höstens studenter och bjuder in till höstens studentdimission och självständighetsfest

tisdagen den 5 december kl. 13.00 i skolans festsal, Kyrkoesplanaden 27.

Anmälan till studier period 3-5

Under perioderna 3-5 kan du endast anmäla dig som ämnesstuderande. Avgiften är 60€/studieavsnitt.

Anmälan till ämnesstudier i period 3 är öppen 9.10 – 10.11.23.

Anmälan till ämnesstudier i period 4 är öppen 11.12.23 – 5.1.2024.

Anmälan till ämnesstudier i period 5 är öppen 29.1-16.2.2024.

Nya heltidsstuderande (som har för avsikt att avlägga gymnasiets avgångsbetyg och/eller studentexamen) antas nästa gång inför höstterminen 2024.

Välkommen till ett nytt läsår

Läsåret 23-24 vid Vasa svenska aftonläroverk inleds måndagen den 28.8. 23 med en läsårs-kick off på Teams (länken hittar du i Moodle, i VSA Inforum för Aftis) kl. 16.00 – 17.00.

På programmet finns bl.a. presentation av lärarna och deras undervisningsämnen, information om läsåret och periodindelningen, hur man (som inskriven studerande) anmäler sig till studieavsnitten direkt i Moodle och annat som är aktuellt.

Jag önskar er alla en riktigt fin höst!

/Anca

Kursbricka 23-24

Studieavsnitten som erbjuds läsåret 23-24 presenteras på kursbrickan. Du kan se den antingen via länken här nedan eller i övre menybalken, under Mina studier.  Aftis_kursbricka_23-24

Du kan också redan nu anmäla dig till studier (enskilda studieavsnitt, ämnen osv) genom att fylla i anmälningsblanketten som finns  i övre balken, under Börja studera på Aftis? och underrubriken Anmälan.  Anmälan är öppen 26.5 – 1.8. och följande anmälningsmöjlighet öppnar 2.8 och stänger 21.8. Studerande som har för avsikt att avlägga något i period 1 bör vara anmälda senast 21.8.

Information till nya studerande sänds per e-post under hela augusti i den takt som passar oss.

Grattis till vårens studenter

Studenter Vasa svenska aftonläroverk (40)

Antell Alex
Berglund Dennis
Berglund Emil
Bexar Vilhelm
Björklund Jerry
Björklund Julia
Ekström Oscar
Enholm Alma
Gharebeh Marah
Härö Erika
Jungerstam Nora
Jåfs Linda
Karrenberg Liam
Keinänen Ella
Lindroos Alfred
Ljungars Sebastian
Lohoff Victoria
Lundberg Casimir
Lähteenmäki Laura
Löf Maria
Mattbäck Simon
Möller Liam
Niemelä Mitro
Nordström Mattis
Omar Abdi
Raatikainen Julia
Rolin Oliva
Rönn Lovisa
Rönnback Robin
Saarela Eerika
Saarinen Zacharias
Sarin Sofia
Teräs Felix
Thors Frank
Virtanen Antonia
Westerholm Cecilia
Östman Fanny

3 studenter önskar vara anonyma

Anmälan till studentskrivningar hösten 2023

Det är nu dags att anmäla sig till höstens studentskrivningar. Om du inte skrivit studentprov tidigare bör du ta kontakt med studiehandledare Yvonne för att få mer information om studentexamen och inloggningsuppgifter.

Resultatet från vårens studentskrivningar kommer till skolan 16 maj och delges i Wilma. Du kan själv se dina prov och deras bedömning i MinStudieinfo från den 17.5. Önskar du en omprövning av någon av dina prestationer, anhåller man om det via Studentexamensnämndens webbtjänst. En omprövning kostar 50€, och man ska anhålla om det inom 14 dagar från att resultatet kommit till skolan.

Anmälan sker i Wilma senast den 31 maj.