Studier på distans

Vid Aftis kan man läsa gymnasiekurser och avlägga studentexamen. Studerande vid skolan hör till olika kategorier, såsom heltidsstuderande (studerande som har för avsikt att avlägga vuxengymnasiets avgångsbetyg/studentexamen), ämnesstuderande (läser enskilda ämnen eller kurser) och kombistuderande från YA, Vamia och FKF.

Aftis är ett distansgymnasium, vilket innebär att man kan avlägga vuxengymnasiets avgångsbetyg och studentexamen oberoende av bostadsort och livssituation. Aftis är klasslöst så den studerande kan välja sin egen studietakt beroende på tid, motivation och målsättning. Läsåret är indelat i fem perioder, var och en med en egen läsordning. Varje period omfattar ca 7 veckor.

Distansstudierna är till största del självstudier. Varje kurs har ett frivilligt närstudietillfälle i veckan. Man tillägnar sig kursmaterialet på egen hand och gör inlämningsuppgifter i Fronter inom utsatt tid. Kursen avslutas vanligen med en tentamen. Tentamen ordnas i Vasa, men man kan även tentera på sin hemort (om man kommer överens med en skolan om övervakning) eller på distans (på nätet). Den studerande begär hjälp eller handledning om det behövs och det lönar sig alltid att ha kontakt med läraren under kursens gång. Varje studerande bör skaffa en bärbar dator som behövs elektroniska studentexamensprovet.

Läroämnen är indelade i kurser. Varje kurs omfattar 25 lektioner (närstudiekurser) eller 12-16 (á 45 min) frivilliga lektioner samt ett antal uppgifter (distanskurser). Lektionstiderna är vanligtvis mellan kl. 17.00 -20.10 (måndag – torsdag).

Alla som studerar vid Aftis får tillträde till lärplattformen Fronter. Användarnamn och lösenord får från kansli i samband med anmälan.
Inför varje ny periodsstart får alla studerande information om perioden i Fronter. Informationen omfattar schema, förteckning över kurslitteratur samt kontaktuppgifter till läraren. För att delta i en kurs bör man anmäla sig i Fronter (ansöka om medlemsskap) innan kursens start. Alla studerande får handledning i användandet av Fronter av grupphandledaren, ämnesläraren eller studiesekreteraren.

Läraren har ingen skyldighet att läsa eller bedöma uppgifter efter deadline eller avslutad kurs.

Gör dina uppgifter i tid!