Rektors ord

Välkommen till Aftis i Vasa!

Vasa svenska aftonläroverk är det finlandssvenska vuxengymnasiet. Hela vår verksamhet bygger på distanskurser och de flesta av våra studerande avlägger kurser hos oss från annan ort.

Vi strävar efter flexibla och individuella lösningar som stöder så många av våra studerande som möjligt.

Ämneslärarna svara på dina frågor som berör själva undervisningsämnet medan vår studiehandledare Yvonne svara på frågor som berör studieplaneringen.

Fråga så får du hjälp!

 

Jag önskar Dig lycka till med studierna och välkommen!

Anne Levonen, rektor

Sommarhälsning

Nästa läsår på Vasa svenska aftonläroverk startar måndagen den 20 augusti 2018.

Antalet studerande på vårt vuxengymasnium har ökat stadigt och under våren 2018 gick vi över 100 strecket vad beträffar heltidsstuderande! Detta är historiskt för skolan! Denna ökning av studerande visar att det finns en efterfråga i vår land på svenskspråkig gymnasieundervisning på distan.

Under nästa läsår kommer vi stegvis att byta ut vår plattform Fronter mot Moodle. Vad detta i prakitken innebär för Dej som studerande informerar vi mera om i höst, när vi alla återkommer från vår sommarledighet.  Vi är dock alla måna om att denna övergång ska ske smidigt och utan större problem.

En skön sommar till er alla!

Anne Levonen, rektor