Höstens studentdimission

Höstens studentdimission hålls i samband med Vasa gymnasiums självständighetsfest fredagen den 3 december kl. 13 – ca 14 i skolans festsal i Campus Lykeion, Kyrkoesplanaden 27.

Period 2 inleds

Höstterminens andra period inleds måndagen den 11 oktober.  Höstlovet infaller vecka 42, 18.10-24.10, så det är bra att komma igång med kurserna redan den första veckan.

Skolan är stängd och lärarna och personalen är lediga under höstlovet.

Läsåret inleds

Läsåret 2021-2022 inleds måndagen den 30 augusti. Läsåret har 5 perioder och kurserna kommer att vara avslutade i slutet av april.

Nytt för läsåret är att Aftis har en ny biträdande rektor, Pamela Backholm, och att vi har en speciallärare till vårt förfogande. Specialläraren heter Niklas Martois och han kommer bl.a.  att ha hand om testningen för läs- och skrivintyg för studentexamen.

Kursutbudet för läsåret är huvudsakligen enligt den gamla läroplanen men det är också möjligt att avlägga kurserna som nya läroplanens studieavsnitt. Eftersom kursutbudet ändå är planerat med nya läroplanen i åtanke kommer en del av de gamla kurserna (som bakats ihop till studieavsnitt) att gå över två perioder. I kursbrickan (VGLP2016) ser du att t.ex. engelska 1 och 2 går tillsammans i period 3-4. Behöver du bara den ena delen är det viktigt att du själv berättar det till läraren.

Vi önskar dig ett fint och lärorikt läsår!

Sommarlov

Vi önskar alla ett skönt och avkopplande sommarlov!

 

Höstterminen inleds måndagen den 30 augusti. Schema och annan viktig information publiceras i mitten av augusti. Vi är anträffbara igen från den 9 augusti.

Studentdimission våren 2021

Välkommen att ta del av Vasa svenska aftonläroverks studentdimission lördagen den 5 juni kl. 10.00.

Dimissionen sänds online och länken till sändningen publiceras både på Wilma och här på lördagen kl. 9.45.

Det är möjligt för anhöriga att skicka blommor till Stadshuset, men endast studenterna är på plats i Stadshuset.