Schema period 4

PERIOD 4

14.2 – 9.4 2021

 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG
17.00 – 18.30 Ps 4, AL 150

Ena2, NN 151

Fi 1, SS 151

Mo 4, RA 150

Hi3, SS 150

Ke3, TA 058

Ge4, AS 151

MaB3, TA 058

18.40 – 20.10 Hä 2, JU (distans)

MaA9, TA 058

FinA2, JG 151 Sl 1, SS 150

MaA9, TA 058

Ke3, TA 058

 

Schema P3 (14.12 – 12.2)

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG
(15.30 – 17) Ma extra TA 058
17.00 – 18.30 Mo extra HMA 150

Ena6 NN 151

MaA8 TA 058

FinB/A extra CO 151

Mo10 RA 150

MaK6 TA 058

Ena extra YG 151

Hi5 SS 150

Fy5 TA 058

FinB 1 CO 150

Bi3 AS  151

Ma8 TA 058

18.40 – 20.10 Psy5 AL 150

Ke2 TA 058

Mo2 RA 150

Fy5 TA 058

FinA6 AB 151

MaK2 TA 058

FinB 5 CO 150

Ke2 TA 058

Schema P1 (20-21)

VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

PERIOD 1  (31.8 – 23.10 2020)

 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
17.00-18.30 Ps3 (150) AL

Fy1 (058) TA

EnA4 (151) NN

MaG1 (058) TA

Mo1 (151) RA

MaB4 (058) TA

Ge3 (151) AS
18.40-20.10 Re1 (150) AL

MaA6 (058) TA

Hä3 (151) MA Mo5 (151) RA

MaA6 (058) TA

FinA3 (150) AB

Läsårsstart

Höstterminen 2020 inleds måndagen den 31 augusti.

 

Kurspriset för utomstående ämnesstuderande är från och med 1 augusti 2020 60€/kurs.

Kurslitteratur 20-20 (Vamia kombigruppen)

Modersmålet
Tusen och en text (Sets, digital bok) 

Finska
kurs 1: Ovi auki 1 (digital version)
kurs 2: Ovi auki 2 (digital version)
kurs 3: Ovi auki 3 (digital version)
kurs 4-6: lärarens material

Engelska
ENA1: New Profiles 1 (papper)
ENA2: New Profiles 2 (papper)
ENA3: New Profiles 3 (papper)
ENA4: Studeo, ENA4 Make a Difference!  (LOPS 2016)   www.studeo.fi
ENA5: Studeo, ENA5 Science and the Future (LOPS 2016)
ENA6: Studeo, ENA6 Lifelong Learning (LOPS 2016)

Kort matematik
Ma 1 gemensam (Sets) 
Kurserna 2-6: Ma kort (Sets)

Hälsokunskap
Kurs 1: HÄ1, Hälsans byggstenar, digital bok, Studeo
Kurs 2: HÄ2, Människan, miljön och hälsan, Studeo
Kurs 3: Puls 3, Otava (finns också som digibok)

Kurslitteratur 20-21 (YA kombi)

(uppdaterad 28.9.2020)

Modersmålet
Tusen och en text (Sets, digital bok) 

Finska
kurs 1: Ovi auki 1 (digital version)
kurs 2: Ovi auki 2 (digital version)
kurs 3: Ovi auki 3 (digital version)
kurs 4-6: lärarens material

Engelska
ENA1: Insights 1, Otava (papper)
ENA2: Insights 2, Otava (papper) – kolla med läraren på förhand!
ENA3: Studeo, ENA3 Cultural Phenomena (LOPS 2016)
ENA4: Studeo, ENA4 Make a Difference!  (LOPS 2016)   www.studeo.fi
ENA5: Studeo, ENA5 Science and the Future (LOPS 2016)
ENA6: Studeo, ENA6 Lifelong Learning (LOPS 2016)

Kort matematik
Ma 1 gemensam (Sets) 
Kurserna 2-6: Ma kort (Sets)

Både pappersboken och den digitala går.

Hälsokunskap
Kurs 1: HÄ1, Hälsans byggstenar, digital bok, Studeo
Kurs 2: HÄ2, Människan, miljön och hälsan, Studeo
Kurs 3: Puls 3, Otava (finns också som digibok)